WBH training

PERSOONLIJK PROGRAMMA

PROGRAMMA OP MAAT!

Persoonlijk programma is mogelijk voor iedereen met problemen op één van de volgende gebieden:

  • Sociale redzaamheid
  • Probleemgedrag (agressief of dwangmatig, zelfverwaarlozing)
  • Psychisch functioneren (denken, concentreren en waarnemen)
  • Geheugen- en oriëntatiestoornissen (geheugen en bewustzijn)

MAATWERK

Wij bieden een persoonlijk programma op maat:
De voorkeur gaat uit naar een één op één situatie, zodat deze geheel is toegespitst op uw hulpvraag en behoefte.

PRAKTISCHE HULP

U krijgt praktische hulp bij:

  • het organiseren en plannen van praktische zaken in uw dagelijks leven.
  • Het inslijten en leren toepassen van aangeleerde vaardigheden in allerlei verschillende situaties.

Dit is gericht op het bevorderen en behoud van de zelfredzaamheid.

DOEL

Hierbij leert de betrokkene het eigen gedrag te herkennen en oefenen we het inslijten van gewenst gedrag. Tevens worden praktische vaardigheden aangeleerd om beter om te kunnen gaan met situaties die nu problemen opleveren.
Uiteraard is dit toegespitst op uw eigen hulpvraag en behoefte.

WERKWIJZE

Die bedient zich van een psycho-fysieke didactiek, oftewel vanuit een lichamelijke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Het programma is gericht op lichaamsbewustwording en wordt ondersteund d.m.v. korte gesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie.
Voor deze invalshoek is gekozen omdat vooral jongens over een enorme dosis energie beschikken die uitnodigt, en soms dwingt, tot bewegen. Daarnaast is het ook zo dat veel jongens, vergeleken met de meeste meisjes, meer moeite hebben met het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties.
Jongens volgen meer een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg (zelfkennis door bewegen, doen, onderzoeken) De psycho-fysieke didactiek sluit hierbij aan.

PROGRAMMA

Het programma biedt door zijn streven naar lichaamsbewustwording veel handvatten om te werken met aan autisme gerelateerde problemen. Goede ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving kan helpen de problematiek hanteerbaar te maken en te houden.
In het algemeen kan men stellen dat het voor veel personen, die te maken hebben met stoornissen in het autistisch spectrum, moeilijk is om zich bewust te zijn van hun gevoel en in contact te komen met hun lichaam en hun omgeving.

Zij ervaren geen grenzen. Mede hierdoor zijn zij echter zeer gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. Zo ook veranderingen die plaatsvinden bij de personen uit hun omgeving. Zij “registreren” elke wijziging in de gemoedstoestand bij de ander. Indien er voor hen geen aanwijsbare redenen zijn voor deze verandering raken zij daardoor verward. Door deze verwarring gaan zij een groter beroep doen op hun omgeving om achter de reden van wijziging te komen. Doordat deze reden niet altijd te geven is wordt hun onrust groter.
Het programma is juist vanwege zijn psycho-fysieke didactiek uitermate geschikt om personen die lijden aan autisme spectrum stoornissen, bewust te maken van hun eigen lichaam, hun eigen emoties, gedachten en die van de ander, en het herkennen en erkennen van elkaars grenzen. Ook oefenen zij met het programma het herkennen van signalen van stress (in algemene zin). Na het herkennen leren zij zich te ontspannen om zodoende in contact te kunnen blijven met hun omgeving. Stress blokkeert zowel de verbale als de non-verbale communicatie en geeft herhalende of dwangmatige handelingen.

RESULTATEN

Na afloop is het volgende bereikt:

  • Inzicht in waar eigen gedrag vandaan komt en hoe ongewenst gedrag te voorkomen is.
  • Een verder ontwikkeld lichaamsbewustzijn.
  • Meer daadkracht en energie.
  • Het kunnen stellen van doelen en grenzen, en weten hoe ze te realiseren.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Als u beschikt over een persoonsgebonden budget, zou u dit persoonlijke programma daaruit kunnen financieren.
Beschikt u niet over een persoonsgebonden budget, maar wilt u meer informatie over het persoonsgebonden budget?
Kijk op www.pgb.nl . Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

KOSTEN: op aanvraag
LES DAGEN: In overleg
Duur: nader te bepalen

SCHRIJF JE NU IN!

Zin om mee te doen met onze training? Wacht niet langer!